نمایش ۱ - ۲۴ کالا از ۷۳

 • آنجل شلیسر اورینتال ادیشن ۲
  حراج! آنجل شلیسر اورینتال ادیشن ۲ ۱,۸۱۸,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۲,۰۰۰ تومان %۱۷.۴
  ۹۵,۲۵۰ تومان بروزرسانی :۵ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • آنجل شلیسر اورینتال ادیشن ۲ تستر
  حراج! آنجل شلیسر اورینتال ادیشن ۲ تستر ۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۶۳,۰۰۰ تومان %۱۷.۳
  -۸,۲۲۰ تومان بروزرسانی :۵ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • آنجل شلیسر اورینتال سول پور هوم
  حراج! آنجل شلیسر اورینتال سول پور هوم ۱,۹۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۵۸۸,۰۰۰ تومان %۱۷.۳
  ۱۰۰,۶۵۰ تومان بروزرسانی :۵ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • آنجل شلیسر سول پور هوم تستر
  حراج! آنجل شلیسر سول پور هوم تستر ۱,۹۵۱,۰۰۰ تومان ۱,۶۱۳,۰۰۰ تومان %۱۷.۳
  ۱۰۲,۷۵۰ تومان بروزرسانی :۵ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • آنجل شلیسر فم
  حراج! آنجل شلیسر فم ۲,۲۴۳,۰۰۰ تومان ۱,۸۵۴,۰۰۰ تومان %۱۷.۳
  ۳۷۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۵ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • آنجل شلیسر فم تستر
  حراج! آنجل شلیسر فم تستر ۲,۳۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۹۸۳,۰۰۰ تومان %۱۷.۳
  ۱۰۰,۵۰۰ تومان بروزرسانی :۵ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • بی بلومارین
  حراج! بی بلومارین ۲,۷۳۷,۰۰۰ تومان ۲,۲۶۱,۰۰۰ تومان %۱۷.۴
  -۹,۹۳۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۵ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • پینو سیلوستره آندر وود تستر
  حراج! پینو سیلوستره آندر وود تستر ۶۹۳,۰۰۰ تومان ۵۷۲,۰۰۰ تومان %۱۷.۵
  ۳۰,۱۰۰ تومان بروزرسانی :۵ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • پینو سیلوستره اود ابسولوت تستر
  حراج! پینو سیلوستره اود ابسولوت تستر ۶۹۳,۰۰۰ تومان ۵۷۲,۰۰۰ تومان %۱۷.۵
  ۳۰,۱۰۰ تومان بروزرسانی :۵ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • پینو سیلوستره اود ابسولوت مردانه
  حراج! پینو سیلوستره اود ابسولوت مردانه ۹۲۱,۰۰۰ تومان ۷۶۱,۰۰۰ تومان %۱۷.۴
  ۴۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۵ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف
  تروساردی آمبر اود
  حراج! تروساردی آمبر اود ۳,۶۵۸,۰۰۰ تومان ۳,۰۲۳,۰۰۰ تومان %۱۷.۴
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۵ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • تروساردی اومو د رد
  حراج! تروساردی اومو د رد ۳,۵۸۹,۰۰۰ تومان ۲,۹۶۶,۰۰۰ تومان %۱۷.۴
  ۱۱۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۵ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • تروساردی د بلک رز
  حراج! تروساردی د بلک رز ۳,۶۵۸,۰۰۰ تومان ۳,۰۲۳,۰۰۰ تومان %۱۷.۴
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۵ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • تروساردی ساند آو دونا
  حراج! تروساردی ساند آو دونا ۳,۹۶۸,۰۰۰ تومان ۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان %۱۷.۳
  ۱۱۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۵ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف
  تستر تروساردی آمبر اود
  حراج! تستر تروساردی آمبر اود ۲,۷۴۲,۰۰۰ تومان ۲,۲۶۶,۰۰۰ تومان %۱۷.۴
  -۴۰۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۵ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • تستر تروساردی اومو د رد
  حراج! تستر تروساردی اومو د رد ۲,۶۹۲,۰۰۰ تومان ۲,۲۲۵,۰۰۰ تومان %۱۷.۳
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۵ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • تستر تروساردی د بلک رز
  حراج! تستر تروساردی د بلک رز ۲,۷۴۲,۰۰۰ تومان ۲,۲۶۶,۰۰۰ تومان %۱۷.۴
  -۴۰۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۵ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • تستر تری موگلر الین
  حراج! تستر تری موگلر الین ۱,۹۹۷,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان %۱۷.۴
  ۸۸۹,۱۱۰ تومان بروزرسانی :۵ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • تستر جورجیو آرمانی کد
  حراج! تستر جورجیو آرمانی کد ۲,۹۲۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۱۷,۰۰۰ تومان %۱۷.۴
  ۱۲۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۵ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • تستر جولیت هز گان سیتیزن کویین
  حراج! تستر جولیت هز گان سیتیزن کویین ۳,۱۷۳,۰۰۰ تومان ۲,۶۲۲,۰۰۰ تومان %۱۷.۴
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۵ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • تستر جولیت هز گان میس چارمینگ
  حراج! تستر جولیت هز گان میس چارمینگ ۳,۱۷۳,۰۰۰ تومان ۲,۶۲۲,۰۰۰ تومان %۱۷.۴
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۵ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • تستر دیسکوارد 2 هی وود اینتنس
  حراج! تستر دیسکوارد 2 هی وود اینتنس ۲,۶۴۹,۰۰۰ تومان ۲,۱۸۹,۰۰۰ تومان %۱۷.۴
  ۳۰۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۵ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف
  تستر دیسکوارد ۲ وانت
  حراج! تستر دیسکوارد ۲ وانت ۲,۲۰۲,۰۰۰ تومان ۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان %۱۷.۳
  ۲۷۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۵ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • تستر دیسکوارد 2 وایلد
  حراج! تستر دیسکوارد 2 وایلد ۲,۱۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۶,۰۰۰ تومان %۱۷.۴
  ۳۲۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۵ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

تغییر فصل نه تنها به معنای آن است که شما بایستی لباس ‌های خود را با فصل جدید متناسب کنید، بلکه باید اکسسوری‌ ها و لوازم مهم دیگری از جمله عطر خود را نیز با این فصل مطابقت دهید. با خنک ‌تر شدن هوا و کوتاه ‌تر شدن روزها، نیاز است که از عطرهای خنک و ملایم تابستانی خود صرف نظر کرده و از عطرهای مخصوص پاییز بهره بگیرید. عطر مناسب پاییز تندتر است و اغلب نوت ‌های گرم زمینی و خاک و ادویه در خود دارد، از گزینه‌ های دیگر می ‌توان چرم، رایحه تند و غلیظ نوشیدنی ‌ها مانند؛ قهوه و الکل و یا عطرهای شرقی تند مثل عنبر و عود را نام برد. به صورت کلی باید این طور بیان داشت که چنانچه عطری شما را به یاد برگ ‌های خزان پاییزی بیندازد، انتخاب مناسبی برای این فصل محسوب خواهد شد.

ویژگی بهترین عطر پاییزی چیست؟

 • عطر و ادکلن هایی با تن گرم : عطری را خریداری کنید که دارای تن گرم باشد. نشاط و گرمایی که این عطرها در فصل پاییز به شما خواهند داد، وصف ناپذیر است. رایحه ای از وانیل، چوب و نعنا و مشک از بهترین عطرها برای فصل پاییز محسوب می شوند.
 • عطر و ادکلن هایی با رایحه شیرین : در خرید عطر زنانه پاییزی تلاش داشته باشید تا عطری را برگزینید که دارای رایحه شیرینی باشد. توجه داشته باشید که رایحه شیرین در نت پایانی دیده می شود و در آخر به مشام ما خواهد رسید. چنانچه عطرهای گرم را با رایحه ای شیرین درآمیزید، قادرید بیش ترین لذت را از بوی خوش عطر خود، ببرید. پیشنهاد می شود به سراغ رایحه هایی مانند وانیل، شکلات و از این دست موارد بروید تا ماندگاری به مراتب بیش تری را در فصول سرد برای شما به همراه داشته باشد.
 • عطر و ادکلن هایی با رایحه تند : عطر مناسب پاییز تندتر است و نوت های گرم زمینی و خاک و ادویه در خود دارد. رایحه چرم، رایحه تند و غلیظ نوشیدنی ها مانند؛ قهوه و الکل و یا عطرهای شرقی تند مثل عنبر و عود از رایحه های مناسب برای فصل پاییز محسوب می شوند .
مقایسه ( 0 مورد )