نمایش ۱ - ۲۴ کالا از ۴۰

 • اتمام تخفیف
  تروساردی آمبر اود
  حراج! تروساردی آمبر اود ۳,۶۵۸,۰۰۰ تومان ۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان %۳۰.۴
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۸ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف
  تروساردی ا وی فور هر
  حراج! تروساردی ا وی فور هر ۲,۰۹۴,۰۰۰ تومان ۱,۴۵۶,۰۰۰ تومان %۳۰.۵
  ۳۹۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۸ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف
  تروساردی ا وی فور هیم
  حراج! تروساردی ا وی فور هیم ۲,۰۹۴,۰۰۰ تومان ۱,۴۵۶,۰۰۰ تومان %۳۰.۵
  ۳۹۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۸ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • تروساردی اومو
  حراج! تروساردی اومو ۲,۷۳۸,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۵,۰۰۰ تومان %۳۰.۴
  ۴۳۸,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۸ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • تروساردی اومو د رد
  حراج! تروساردی اومو د رد ۳,۵۸۹,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۷,۰۰۰ تومان %۳۰.۴
  ۱۱۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۸ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • تروساردی بلک اکستریم
  حراج! تروساردی بلک اکستریم ۲,۷۷۲,۰۰۰ تومان ۱,۹۲۸,۰۰۰ تومان %۳۰.۴
  ۴۲۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۸ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف
  تروساردی بلولند
  حراج! تروساردی بلولند ۲,۲۳۲,۰۰۰ تومان ۱,۵۵۲,۰۰۰ تومان %۳۰.۵
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۸ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • تروساردی د بلک رز
  حراج! تروساردی د بلک رز ۳,۶۵۸,۰۰۰ تومان ۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان %۳۰.۴
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۸ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • تروساردی دلیکت رز
  حراج! تروساردی دلیکت رز ۲,۷۳۸,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۵,۰۰۰ تومان %۳۰.۴
  ۱۱۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۸ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • تروساردی دونا ادوپرفیوم
  حراج! تروساردی دونا ادوپرفیوم ۳,۹۶۸,۰۰۰ تومان ۲,۷۶۱,۰۰۰ تومان %۳۰.۴

  0.0

  از 0 رای

 • تروساردی دونا ادوتوالت
  حراج! تروساردی دونا ادوتوالت ۲,۷۳۸,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۵,۰۰۰ تومان %۳۰.۴
  ۴۳۸,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۸ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • تروساردی ساند آو دونا
  حراج! تروساردی ساند آو دونا ۳,۹۶۸,۰۰۰ تومان ۲,۷۶۱,۰۰۰ تومان %۳۰.۴
  ۱۱۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۸ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف
  تروساردی مای سنت
  حراج! تروساردی مای سنت ۳,۱۹۸,۰۰۰ تومان ۲,۲۲۵,۰۰۰ تومان %۳۰.۴
  ۱۰۷,۵۰۰ تومان بروزرسانی :۸ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف
  تروساردی مای نیم
  حراج! تروساردی مای نیم ۲,۷۳۸,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۵,۰۰۰ تومان %۳۰.۴
  ۴۸۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۸ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف
  تروساردی مایلند
  حراج! تروساردی مایلند ۲,۰۷۱,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان %۳۰.۵
  ۴۳۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۸ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف
  تستر تروساردی آمبر اود
  حراج! تستر تروساردی آمبر اود ۲,۷۴۲,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۸,۰۰۰ تومان %۳۰.۴
  -۴۰۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۸ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف
  تستر تروساردی ا وی فور هر
  حراج! تستر تروساردی ا وی فور هر ۲,۱۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان %۳۰.۴
  -۳۳۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۸ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف
  تستر تروساردی ا وی فور هیم
  حراج! تستر تروساردی ا وی فور هیم ۲,۱۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان %۳۰.۴
  -۳۳۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۸ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • تستر تروساردی اومو
  حراج! تستر تروساردی اومو ۲,۶۹۲,۰۰۰ تومان ۱,۸۷۳,۰۰۰ تومان %۳۰.۴
  -۳۹۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۸ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • تستر تروساردی اومو د رد
  حراج! تستر تروساردی اومو د رد ۲,۶۹۲,۰۰۰ تومان ۱,۸۷۳,۰۰۰ تومان %۳۰.۴
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۸ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • تستر تروساردی بلک اکستریم
  حراج! تستر تروساردی بلک اکستریم ۲,۷۴۲,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۸,۰۰۰ تومان %۳۰.۴
  -۴۰۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۸ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف
  تستر تروساردی بلولند
  حراج! تستر تروساردی بلولند ۲,۲۲۶,۰۰۰ تومان ۱,۵۴۸,۰۰۰ تومان %۳۰.۵
  -۳۴۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۸ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

 • تستر تروساردی د بلک رز
  حراج! تستر تروساردی د بلک رز ۲,۷۴۲,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۸,۰۰۰ تومان %۳۰.۴
  -۴۰۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۸ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

برند تروساردی

تروساردی به عنوان یک سبک از مد ایتالیایی شناخته میشود که دارای قدمت دیرینه ای میباشد. این برند توسط دانته تروساردی و در سال 1911 تاسیس شد. شروع کار این برند در ابتدا از تولید و طراحی دستکش آغاز شد که موفقیت های فراوانی را نیز به همراه داشت. این موفقیت ها تا جایی ادامه داشت که این برند به عنوان تولید کننده دستکش های خانواده سلطنتی بریتانیا انتخاب شد. با این حال موسس اصلی کمپانی و این برند نوه ی دانته تروساردی یعنی نیکولا تروساردی شناخته میشود. نیکولا تروساردی این برند و کمپانی را در سال 1965 تاسیس نمود.

نیکولا با ایجاد تغییراتی مهم در این برند باعث شد تا این برند به یک برند بین المللی تبدیل گردد. در ادامه تروساردی در دهه 60میلادی به عنوان یک خانه مد لوکس و شناخته شده تبدیل شد. این برند از تولید دستکش به محصولاتی چون کیف، چمدان و کت های چرمی توسعه یافت. اولین بوتیک این برند برای ارائه محصولات به صورت مستقیم به مردم در شهر میلان تاسیس شد. این بوتیک در سال 1976 و همزمان با تاسیس تروساردی نام گرفت. از آن زمان تا به امروز این شعبه به عنوان یکی از مورد توجه ترین شعب تروساردی شناخته میشود. با ادامه فعالیت های این برند در امر مد و فشن، خط تولید عطر های این برند نیز احداث شد.

عطر و ادکلن های برند تروساردی | Trussardi

اولین ادکلن تولید شده توسط تروساردی رایحه ای مردانه به نام “Trussardi uomo” بود. این ادکلن در سال 1983 معرفی و به بازار عرضه شد.با گذشت یک سال رایحه زنانه این برند به نام “Trussardi” معرفی شد. از دیگر عطر ها و  ادکلن های محبوب و پرطرفدار این برند می توان به د بلک رز، دلیکت رز، دونا، ریفلسو، مای سنت اشاره کرد. از طراحان این برند میتوان به دیوید آپل، لوسی ترنر، آرلین گوچارد و ناتالی لارسون اشاره کرد.

فروشگاه اینترنتی عطرونک

در فروشگاه اینترنتی عطرونک میتوانید عطر و ادکلن برند پینو سیلوستره اصلی را با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت تهیه نمایید. فروشگاه اینترنتی عطرونک به عنوان مرجعی در خرید عطر و ادکلن اصلی، افتخار این امر را داراست تا ادکلن های اصلی را با بهترین کیفیت ارائه نماید. ادکلن های موجود در فروشگاه ما، بدون واسطه تهیه شده و مستقیما به دست شما مشتریان گرمی خواهد رسید.

مقایسه ( 0 مورد )